info@matuzalem.hr

Stručni tekstovi

Antikancerogeni učinak ekstrakta crnog čaja na stanične linije humanih karcinoma

antikancerogeni_ucinak_ekstrakta_crnog_caja2Koňariková K, Ježovičová M, Keresteš J, Gbelcová H, Ďuračková Z, Žitňanová I. SpringerPlus 2015 Mar 14;4:127. doi: 10.1186/s40064-015-0871-4. eCollection 2015.  

Sažetak

U ovoj studiji istraživan je učinak prirodnog ekstrakta iz crnog čaja Camellia sinensis (BTE) na staničnu liniju humanog karcinoma kolona HT-29, staničnu liniju humanog karcinoma dojke MCF-7, stanične linije humanog alveolarnog karcinoma A549 i zdrave stanične linije NIH-3T3.