info@matuzalem.hr

Opći uvjeti i pravila poslovanja internetske trgovine poduzeća GEA TRGOVINA d.o.o.

Uporabu internetskih stranica GEA TRGOVINA d.o.o. određuju uvjeti i pravila korištenja, uključujući korisničke upute. Sve je to usklađeno  s valjanim propisima Republike Hrvatske za to područje. Čim pritisnete  gumb »PRIJAVA« i otvore se stranice internetske trgovine GEA TRGOVINA d.o.o. izričito potvrđujete da se slažete s njihovim sadržajem i da ulazite u ugovorni odnos s poduzećem GEA TRGOVINA d.o.o. te da ste sposobni biti nositelj prava i obveza iz toga ugovornog odnosa.

Objašnjenje pojmova

- korisnik ste svi vi koji pretražujete naše internetske stranice, bez obzira na to jeste li fizička ili pravna osoba, odnosno njezin zastupnik ili opunomoćenik;

- ponuđač je GEA TRGOVINA d.o.o., Pierottijeva 6, Zagreb;

- internetska trgovina informacijski je sustav namijenjen obavještavanju i ponudi proizvoda koje ponuđač prodaje, a korisnik kupuje.

Korištenje

Obvezujete se da ćete se ovim internetskim stranicama koristiti na legalan način. Isključivo vi ste odgovorni za poznavanje i poštivanje bilo kojeg zakona, odnosno svih zakona, podzakonskih propisa, pravila i uredbi koje  se odnose na korištenje informacijskoga sustava u našoj internetskoj trgovini. Znači, čim ste pristali poštovati te uvjete i pravila, izričito pristajete da nećete:

- koristiti se ovime internetskim stranicama protupravno ili poticati treću osobu da učini nešto takvoga;
- stavljati ili prenositi na ove internetske stranice bilo kakav diskriminirajući, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, opsceni, pornografski ili drugi ilegalni sadržaj;
- koristiti se ovim internetskim stranicama za lažno predstavljanje;
- slati na ove internetske stranice sadržaje u kojima su računalni virusi, trojanci ili drugi slični računalni kodovi, datoteke ili programe koji mogu promijeniti, oštetiti ili poremetiti funkcionalnost ove internetske stranice, programsku opremu, računalnu opremu bilo koje treće osobe koja pristupa na ove internetske stranice;
- slati na ove internetske stranice elektroničkom poštom ili nekim sličnim načinom sadržaje za koje nemate pravnu osnovu da ih smijete prenositi;
- mijenjati, oštećivati ili brisati bilo kakav sadržaj postavljen ili sadržan na ovim internetskim stranicama;
- namjerno ometati, tj. prekidati normalnu komunikaciju u bilo kojem smjeru između korisnika i ovih internetskih stranica;
- pozivati se na poslovnu povezanost, predstavljati ili zastupati bilo koji poslovni subjekt, entitet ili drugu organizaciju ako nemate ovlasti za takvu poslovnu povezanost ili predstavljanje tj. zastupanje;
- slati ili prenositi neželjene reklamne, promocijske ili slične dosadne sadržaje;
- slati sadržaje koji predstavljaju povredu, odnosno kršenje prava intelektualnog vlasništva trećih osoba;
- skupljati ili pohranjivati osobne podatke o drugim osobama s ovih internetskih stranica.

Prijava

Na neke naše internetske stranice mogu ući samo prijavljeni korisnici kojima se omogućuje, kad unesu osobne podatke, korištenje automatske (on-line) potpore tj. elektroničke usluge namijenjene kupnji. Suglasni ste da bilo kakve informacije koje ćete poslati, primjerice dokumente, na tim internetskim stranicama moraju biti cjeloviti i točni, da se nećete prijaviti ili pokušati pristupiti ovim internetskim stranicama pod imenom treće osobe ili da nećete preuzeti neprimjereno korisničko ime. Kako biste postali  registrirani korisnik ovih internetskih stranica, morate imati najmanje 18 godina.

Kod prijave na internetsku trgovinu posjetitelj dobiva korisničko ime koje je jednako adresi njegove elektroničke pošte, te lozinku koju  sam izabire. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno se određuju i povezuju s posredovanim podacima. Pri registraciji posjetitelj potvrđuje da je obaviješten o općim uvjetima poslovanja internetske trgovine te da ih prihvaća.

Nakon registracije posjetitelj postaje korisnik i ostvaruje pravo kupnje.
Osiguranje i zaštita

GEA TRGOVINA d.o.o. je svjestan koliko je važna pouzdana zaštita privatnosti svakoga njegova kupca. U skladu sa zakonskim odlukama koje formalno određuju načine poslovanja, GEA TRGOVINA d.o.o. obvezan je štititi osobne podatke korisnika i neovlaštenim osobama sprječavati pristupa tim podacima.
Osobni podaci registriranoga korisnika spremljeni su u posebnoj bazi podataka i smiju se upotrebljavati isključivo za poslovanje s kupcima.
Bilježi se svaki pregled ili operacija nad dokumentima. Tako je moguće u svakom trenutku identificirati namještenika koji je imao uvid u bazu podataka.
Vaše podatke iz baze podataka možete u svakom trenutku trajno ukloniti.

Sigurnost poslužitelja

Poslužitelji su od vanjskih utjecaja zaštićeni s više požarnih zidova (firewall) koji štite podatke i sustav od neovlaštenih ulaza.
GEA TRGOVINA d.o.o. jamči sigurno poslovanje jer ima najsuvremeniju tehnologiju, slijedi zakonske odredbe i zahtijeva osobnu odgovornost korisnika.
Za sigurnost podataka se, tijekom korištenja internetske trgovine, upotrebljavaju najviši standardi koji vrijede u svijetu za internetsko elektroničko poslovanje.
Prijava korisnika na sustav znači i provjeru te identifikaciju poslužitelja. Tako je korisnik zaštićen od slanja podataka na lažni poslužitelj.
Poslužitelj kod prijma narudžbe provjerava podatke te ih korisniku vraća na provjeru. Na taj je način otklonjena  mogućnost da bi, zbog eventualnih tehničkih pogrešaka, mogli biti poslani netočni podaci.

Bilježenje događaja

Svi događaji (pregled  podataka, slanje dokumenata, promjene ovlasti) bilježe se u  dnevniku događaja.

Otkaz

GEA TRGOVINA d.o.o. može vam, prema vlastitoj prosudbi, otkazati ili privremeno spriječiti pristup i uporabu ovih internetskih stranica bez upozorenja ili bilo kojeg razloga, posebice ako su prekršeni uvjeti i pravila uporabe ili je učinjeno nešto što GEA TRGOVINA d.o.o., prema vlastitoj prosudbi, ocjenjuje kao nezakonito, odnosno da šteti trećim osobama. U slučaju otkaza nećete više imati ovlasti za pristup dijelu internetske stranice za prijavljene korisnike i GEA TRGOVINA d.o.o. poduzet će sva potrebna sredstva, odnosno mjere za otkaz tih ovlasti.

Poveznice na druge internetske stranice

Neke poveznice s ovih internetskih stranica vode na druge internetske stranice kojima GEA TRGOVINA d.o.o. ne upravlja, ne kontrolira ih niti ne provjerava njihove sadržaje. GEA TRGOVINA d.o.o. nudi te poveznice isključivo kao koristan dodatak. Navedene poveznice na druge internetske stranice ne predstavljaju odobravanje proizvoda, usluga ili informacija koji se na njima nalaze. Kad odaberete poveznicu na neku drugu internetsku stranicu, dužni ste  poštovati uvjete i pravila koje postavlja njihov administrator i vrijede za te internetske stranice.

Isključivanje jamstva

Izričito izjavljujete da razumijete kako se treba koristiti ovim internetskim stranicama, odnosno bilo kojim sadržajem na njima isključivo na vlastitu odgovornost. Sadržaji i funkcionalnost tih internetskih stranica ponuđeni su vam »takvi kakvi jesu«, bez ikakvih drugih jamstava. Do mjere koju propisuje zakon ta su jamstva i uvjeti jedini i ne postoje nikakvi drugi, izrečeni  ili  drugačije sadržani, uključujući jamstva i uvjete u vezi  s pravnim pogreškama, pogodnostima za normalnu uporabu te pogodnostima za određene svrhe.

Isključivanje odgovornosti

Ni u jednom slučaju GEA TRGOVINA d.o.o., odnosno njegovi namještenici, neće biti odgovorni za slučajnu, posrednu, naročitu kaznenu ili posljedičnu štetu koja bi mogla nastati tijekom vaše uporabe, odnosno nemogućnosti uporabe ovih internetskih stranica.

Promjene odluka

GEA TRGOVINA d.o.o. zadržava pravo da povremeno mijenja ove upute i pravila. Svaka promjena valjana je od trenutka kada je objavljena na internetskoj stranici ponuđača, osim ako nije drugačije odlučeno. Nastavite li se koristiti internetskom trgovinom i nakon što su objavljene promjene znači da se s njima slažete. Preporučujemo da povremeno pozorno pregledate trenutačne uvjete i pravila.

Završna odredba

Ovi uvjeti i pravila vrijede kao ugovor. Eventualne sporove u vezi s tim ugovornim odnosom rješava mjerodavni sud u Zagrebu.

Stranke koje sudjeluju u elektroničkom poslovanju slažu se da će u slučaju spora na sudu uzajamno priznati valjanost elektroničkih poruka ako njihova valjanost nije bila prethodno ugovorena sukladno s postupcima  koji to isto određuju u uvjetima i pravilima za uporabu te u korisničkim uputama.